Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 233
  • Trong tuần: 1,122
  • Tất cả: 221,509
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thử tục hành chính
107_2021_ND-CP%20M%E1%BB%98T%20C%E1%BB%ACA%20LI%C3%8AN%20TH%C3%94NG%20TRONG%20GI%E1%BA%A2I%20QUY%E1%BA%BET%20TH%E1%BB%A6%20T%E1%BB%A4C%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH.pdf
Đăng nhập

Website trường THPT Nguyễn Thị Định                                                     
Địa chỉ: xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre                          
Điện thoại: 02753.882.848 - Email: thptnguyenthidinh@bentre.edu.vn